Het kerstverhaal in de Bijbel


- Lees het klassieke kerstverhaal
- lees het kerstverhaal in straattaal

Lucas 2 in de Nieuwe Bijbelvertaling – NBV
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.




De torrie van Mattie, het evangelie van Matteüs in straattaal

De geboorte van Jezus
In die tijd, in het Midden-Oosten, werden meisjes standaard uitgehuwelijkt aan mannen. Maria, een meisje van misschien veertien jaar oud, was uitgehuwelijkt aan een kill die Jozef 'Jowie' Davids heette. Ze waren verloofd, zeg maar.

Ze bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam erachter en hij was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had. Hij kon het in ieder geval niet geweest zijn! Een grote schande. Maar Jowie was een rustige boy en hij wilde geen buzz en redu en praatjes over Maria en hij dacht erover om hun relatie in stilte te verbreken, je weet toch. Gewoon net doen of hij van nix wist en het uitmaken. Hij werd moe van al die hoofdpijn en ging dagga. Toen kreeg hij een droom.

Trankil, Jozef Davids!
In zijn droom verscheen een engel van God. De engel zei: 'Trankil, Jozef Davids! Wees niet bang om Maria als je vrouw te nemen. Je sma is niet vreemdgegaan, want het kind dat ze draagt is gemaakt door de heilige Geest. Ze zal een baby boy krijgen. Geef Hem de naam Jezus, dat betekent 'God redt'. Waarom je Hem die naam moet geven? Hij zal zijn volk bevrijden van al hun fouten en alle shit waar ze in zitten.'

Zo is er toch maar mooi gebeurd wat de profeet Jesaja een paar honderd jaar eerder gezegd had. Jesaja had voorspeld: 'De maagd zal pregno zijn en bevallen van een baby boy, en de peeps zullen hem als straatnaam Immanuel geven.' Jowie werd wakker en deed wat de engel van God hem gezegd had: hij nam Maria bij zich als zijn vrouw. Toen hun zoontje werd geboren was Maria nog steeds maagd. En Jowie gaf Hem de naam Jezus.

Shining star
Toen Jezus geboren werd in het dorpje Betlehem, kwamen er astrologen uit het Oosten aan in de hoofdstad Jeruzalem. Je weet toch, van die kills die naar sterrenbeelden kijken. Ze hadden in de sterren gezien dat er een speciale koning geboren zou worden. Dus ze vroegen aan de mensen: 'Fawaka mensen, waar is die pasgeboren koning van jullie? We hebben namelijk zijn ster gespot weet je en we willen Hem onze props geven.'

'Een koning geboren? Waarom weet ik daar nix van?'

In die tijd was Herodes de Grote de koning van het land. Hij regeerde als een dictator. Toen Herodes het nieuws hoorde, schrok hij zich dood, net zoals alle andere mensen. 'Een koning geboren? Waarom weet ik daar nix van? Ik ben de koning!' Hij riep alle wijze mensen en priesters van God bij zich om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Want die konden al die profeten-torries wel dromen. Zou het dan nu zo ver zijn? De wijze mannen en de priesters zeiden: 'De Messias gaat geboren worden in het dorpje Betlehem, postcodegebied Judea. Want dat heeft de profeet Micha voorspeld. Hij heeft gezegd: 'En jij Betlehem, al ben je klein, uit jou zal de grootste leider van allemaal voortkomen.'

Herodes werd helemaal parra. Hij riep in het geheim de astrologen bij zich. Het werd een hele undercover torrie. Hij wilde precies van hen weten wanneer ze die ster dan gespot hadden. Daarna stuurde hij hen naar Betlehem. Herodes was een sneaky mannetje. Hij zei: 'Ga maar checken waar dat kind is en doe het goed ook! Ping me dan ff als je Hem gevonden hebt. Dan kan ik ook naar Hem toegaan om Hem respect te geven en een spange fissa voor Hem te zetten, je weet toch.'

Herodes geflashed
De astro's dachten: nou dat is flex van die Herodes, en ze gingen op weg. Ze zagen de ster aan de hemel, die hun als een soort tomtom de weg wees. Ze gingen recht op Betlehem af. De ster bleef stilstaan boven de osso waar het kind was. Ze waren omin blij. Ze gingen naar binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. De astrologen voelden dat ze op de goede plek waren. Ze lieten zich op de grond vallen uit diep respect. Daarna gaven ze cadeaus. Geen kleine cadeautjes, maar dure shit voor die tijd: goud, wierook en lekkere dure luchtjes. 's Avonds gingen de astrologen dagga. Net als Jowie kregen ze een droom. In die droom werden ze gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan. Dus de volgende dag gingen ze gewoon via een andere weg weer terug naar hun land. Ze hadden die papi Herodes mooi geflashed.

Overgenomen met toestemming van de uitgever. Auteur Daniel de Wolf maakt in deze hervertelling het evangelie van Matteüs beschikbaar in straattaal. Voor volwassenen soms onnavolgbaar, voor veel jongeren helemaal hip. Straattaal is een mix van woorden die jongeren gebruiken bij sms-en, buitenlandse woorden en meer. Samenwerking tussen Youth for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en Ark Mission.

Deel het Kerstverhaal


Het kerstverhaal door ds. Pieterse



Het kerstverhaal voor kinderen